Love Nepal

Ladies Circles nationella charityprojekt 2016-2018

Värdklubb: LC17 Linköping, Kontaktperson: Julia Danielsson

Hösten 2009 träffade Mikael Alfvén en kollega som visade honom bilder på tre nepalesiska flickor. Kollegan berättade att dessa flickor var sexslavar. Flickorna på bilderna var 7-9 år gamla och tillhörde badifolket. Badifolket står lägre än de kastlösa och är utanför all gemenskap och omsorg. De bor i yttersta fattigdom och föräldrarna säljer sina döttrar som sexslavar för att få en inkomst och mat för dagen. Om de inte säljs i sina hembyar så säljs de till bordeller i Indien, där de oftast dör inom några år.

Bilderna och flickornas historia drabbade Mikael hårt. Han kände att han var tvungen att agera och hösten 2009 startades det första flickhemmet i Nepal, för 34 flickor. När flickorna kom till hemmet var de mycket sargade och trasiga av all misshandel och alla våldtäkter de fått utstå. Men med vård, omsorg och ett kärleksfullt omhändertagande började sakta situationen att vända för flickorna och ett nytt liv ta form. LoveNepal hjälper flickorna att få uppleva upprättelse, tröst och helande i sina liv och på så sätt sprida ett starkt ljus i mörkret.

Sedan det första hemmet öppnades har LoveNepals arbete vuxit explosionsartat. Över 600 flickor har räddats från ett liv som sexslavar och arbetet i Nepal omfattar idag flera hem och en skola. LoveNepal räddar inte bara flickorna utan ger dem också ett hem, trygghet, utbildning och en framtid.

LoveNepals verksamhet för att rädda flickor ut ur sexslaveri är helt beroende av frivilliga gåvor och bidrag. Målsättningen för Ladies Circle är att rädda så många flickor som möjligt genom att  finansiera fritagningar och därmed bidra till LoveNepals fantastiska arbete.

Ladies Circle vill vara med och skapa ljus i mörkret och tillsammans med LoveNepal ge fler flickor i Nepal ett liv med hopp, glädje och framtidstro!


Läs mer om LoveNepal: https://www.facebook.com/savebadi/https://lovenepal.se/


Bidrag till LoveNepal sätts in på LCS bg 645-1058, ange tydligt avsändare och LoveNepal.

Kontaktpersoner: Grundare av LoveNepal, Mikael Alfvén info@lovenepal.se   

För ekonomiska frågor, Roger Lundvold roger@lovenepal.se

Kvinnojouren har hjälpt kvinnor sedan 1981 och är en religiöst och partipolitisk obunden förening med en styrelse som bestämmer verksamhetsinriktning. De arbetar efter SKRs (Sveriges kvinno-och tjejjourers riksförbund) Värdegrund och policy. Förutom deras anställda finns även flertalet stödmedlemmar. De finansieras av kommunala bidrag , utvecklingsbidrag från Länsstyrelsen och av donationer från privatpersoner och nätverk.

Idag är de 6 anställda som ansvarar för det skyddade boendet, barnsamtal enligt Trappanmodellen, stödsamtal för kvinnor, administration samt utåtriktad information. De verkar för ett jämställt samhälle där vår ledande målsättning är att ge stöd till kvinnor och tjejer som utsätts för olika former av förtryck såsom misshandel, våldtäkt, incest, sexuella trakasserier eller hot om våld. Vi har feminismen som utgångspunkt för vårt arbete, eftersom vi lever i en könsordning där mannen är normen i samhället på alla nivåer. Vi försöker genom opinionsbildande verksamhet förändra samhällets attityder och grundläggande värderingar kring kön och sexualiserat våld.

Länk till Kvinnojouren Helsingborg